Pauwkaarten op NOT 2019

Wat een fantastische ervaring!

5 dagen waren we met 20 vrijwillige collega-coaches aanwezig bij de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht. Deze NOT is opgezet voor onderwijsprofessionals uit kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de 5 dagen 

hebben we met behulp van Pauwkaarten een persoonlijk gesprek gehad met meer dan 500 bezoekers. Een stroom van kindercoaches, onderwijspsychologen, IB’ers, ICT’ers, beleidsmedewerkers, onderwijsassistenten en -inspecteurs, docenten en (groeps)leerkrachten, adviseurs en managers, studenten en directeuren deelden hun overtuigingen met ons. Ze vertelden ons over hun motivatie en de praktijk van hun dagelijkse werk, over wat er nodig is voor goed onderwijs en wat er beter kan of moet. We kregen prachtige reacties als het gesprek inzoomde op wat zíj de sleutel vonden voor beter onderwijs.

'Omdat het gewoon klopt!'

En wat fijn om met zoveel leuke collega’s samen te werken. We wilden de bezoekers die binnenkwamen graag gelijk welkom heten en ze een moment rust bieden alvorens ze los zouden gaan op de beursvloer. Daar werd erg enthousiast op gereageerd. We ondervonden veel interesse en waardering voor onze aanpak. We willen slimme coaching-tools ontwikkelen die wérken! Omdat ruimte voor coach en gecoachte essentieel zijn om effectief te werken. Het is fijn als de werking van Pauwkaarten die je zelf uniek vindt ook wordt gezien. Zoals een leerkracht uit België het verwoordde: “Pauwkaarten mobiliseert het onverwachte. Ik ga dit gebruiken omdat het gewoon klopt!"